Banner - kakistokracja.pl

KAKISTOKRACJA - (z języka greckiego: kakistos - najgorszy, kratos - władza); sprawowadznie władzy przez ludzi najgorszych, najmniej kompetentnych, nie przebierających w środkach.