OSOBA:Janusz Cieszyński
OSIĄGNIĘCIA: Protegowany Mateusza Morawieckiego. Od 2018 podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

W trakcie tworzenia specustawy o koronawirusie ("Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych") Cieszyński przeforsował wprowadzenie do niej tzw. zapisu o bezkarności, czyli o braku odpowiedzialności karnej za nadużycia funkcjonariusza publicznego np. gdyby kupił od kogoś bezwartościowe maseczki po cenach znacznie wyższych niż rynkowe.

ŹRÓDŁO:Link 1
Link 2