OSOBA:Przemysław Czarnek
OSIĄGNIĘCIA:

Poseł PiS w Sejmie IX kadencji.

Wojewoda lubelski w latach 2015-1019. W jego gabinecie centralne miejsce zajmował obraz Matki Boskiej Żołnierskiej.

Prawnik, pracownik Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Był kuratorem Akademickiego Klubu Myśli Społeczno-Politycznej "Vade Mecum" na KUL, który miał kontynuować przedwojenną myśl narodową w nowoczesny sposób.

Działacz Vade Mecum - Tomasz Rzymkowski dodał do słynnej ustawy o IPN karalność zaprzeczania zbrodni "ukraińskich nacjonalistów" (tzw. wstawka ukraińska). Na jej podstawie Czarnek doniosł do prokuratury na Grzegorza Kurpianowicza z Towarzystwa Ukraińskiego, gdy ten przemawiał podczas uroczystości ku czci UKraińców zamordowanych przez AK w Sahryniu.

W 2019 podczas kongresu "Europa Christi" zorganizowanego przez KUL i Uniwersytet Medyczny w Lublinie stwierdził, że:
- główną funkcją rodziny jest prokreacja, a neomarksizm i postmodernizm to zaburzają;
- feminizm, jako narzędzie neomarksistów, odciąga kobiety od rodzenia dzieci;
Bronił arcybiskupa Jędraszewskiego, gdy ten nazwał ideologię LGBT neomarksistowską zarazą.

Gdy w październiku 2019 UMCS przyznał Czarnkowi medal za szczególne zasługi dla uniwersytetu, prof. Tomasz Kitliński z tejże uczelni zaprotestował, publikując list, w którym napisał "[...]władze uczelni - bez żadnych konsultacji z nami, pracownicami i pracownikami - przekazują wojewodzie lubelskiemu, Przemysławowi Czarnkowi, który szczyci się nienawiścią do Ukraińców, LGBT, muzułmanów, a rolę kobiet ogranicza do reprodukcji[...]".
Czarnek zawiadomił prokuraturę w sprawie znieważenia organu państwa (niby wojewody). W marcu 2020 prokuratura umorzyła postepowanie.

13.06.2020 jako członke sztabu wyborczego Andrzeja DUdy stwierdził o osobach LGBT: "Skończmy słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka czy jakiejś równości. Ci ludzie nie są równi ludziom normalnym i skończmy wreszcie z tą dyskusją."

ŹRÓDŁO: Link 1 / Link 2
/ Link 3
/ Link 4