OSOBA:Marek Kuchciński
OSIĄGNIĘCIA: Poseł PiS na Sejm IV, V, VI, VII, VIII i IX kadencji.

Wykształcenie średnie - orgodnicze.

W młodości związany z subkultura hippisów, ksywa "Penelopa" lub "Członek", bo podobno kiedyś podszedł do hippisów i powiedział, że chciałby się do nich zapisać na członka.

Podczas pełnienia funkcji marszałka Sejmu bardzo stronniczy i bezwzględny. Wykluczał z obrad posłów opozycji, nakąłdał na nich kary, a nawet przenosił obrady z sali posiedzeń do Sali Kolumnowej. Ograniczał dostęp posłom do części prezydialnej sali posiedzeń.

W lipcu 2017 kazał wprowadzić na salę obrad Straż Marszałkowską w celu obrony fotela marszałkowskiego przed posłami opozycji.

Główny bohater afery "Air Kuchciński", w wyniku której 9 sierpnia 2019 zrezygnował, a raczej PiS go zmusił, żeby zrezygnował, z funkcji marszała Sejmu.

We wrześniu 2020 został przewodniczącym sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych.

Bohater "afery podkarpackiej", do dzisiaj nie do końca wyjaśnionej.

ŹRÓDŁO:Link 1 / Link 2 / Link 3 / Link 4 / Link 5