OSOBA:Julia Przyłębska
OSIĄGNIĘCIA:OD 2015 sędzia Trybunału Konstytucyjnego.
Od 21 grudnia 2016 prezes Trybunału Konstytucyjnego (tzw. "trybunału Julii Przyłębskiej").

Na studiach działaczka Socjalistycznego Związku Studentów Polskich

Egzamin sędziowski zdała z wynikiem dostatecznym.

Chciała zostać sędzią Sądu Okręgowego w Poznaniu, ale jej kandydatura została negatywnie zaopiniowana (liczne błędy przy wydawaniu orzeczeń oraz duża liczba nieobecności w pracy).

"Odkrycie towarzyskie" Jarosława Kaczyńskiego, który często się spotykał z Morawieckim w mieszkaniu Przyłębskiej przy Al. Szucha.

Według oceny licznych specjalistów ds. prawa jej powołanie na na prezesa TK przez Prezydenta Dudę było wykonane z naruszeniem prawa.

W 2017 zdecydowała, by orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie były już tłumaczone na język polski i rozpowszechniane przez TK.

22 października 2020 przewodniczyła składowi TK, który wydał wyrok o niezgodności z Konstytucją RP wykonywanie aborcji z powodu cięzkiego upośledzenia płodu, co stało się przyczyną wybuchu licznych manifestacji - tzw. "Strajku Kobiet".

Żona Andrzeja Przyłębskiego - tajnego współpracownika SB o pseudonimie "Wolfgang", który w 1991 rozpoczął współpracę z Urzędem Ochrony Państwa.

ŹRÓDŁO: Link 1 / Link 2 / Link 3 / Link 4 /