OSOBA:Jakub Stelina
OSIĄGNIĘCIA:

W 2017 nie podpisał sprzeciwu dziekanów wydziałów prawa w związku ze zmianami systemu sądownictwa prowadzonymi przez PiS.

Od grudnia 2019 sędzia Trybunału Konstytucyjnego

W 2020 roku był w składzie orzekającym Trybunału Konstytucyjnego, który wydał wyrok o niezgodności Konstytucji RP dokonywania aborcji z pwodu ciężkiego uszkodzenia płodu (złamanie tzw. kompromisu aborcyjnego, prowadzące do "Strajku Kobiet").

ŹRÓDŁO: Link 1 / Link 2 /